kazatelna (JKI-K)

kazatelna Vyvýšené místo v kostele, z něhož se kázalo. Stojí v lodi po pravé straně nedaleko oltáře a opírá se o zeď, pilíř nebo sloup. K. bývají zdobeny sochami nebo obrazy Ježíše Krista, čtyř evangelistů nebo čtyř círk. učitelů (Ambrože, Jeronýma, AugustinaŘehoře Velikého). První k. se datují do období pozdního středověku.

Pavel Spunar