omer (JKI-J)

omer Hebr. označení duté míry, která se užívala při přídavné oběti mouky (mincha). Termín také označuje snopek ječmene, který se jako oběť prvotin sklizně přinášel do chrámu 16. nisanu, druhého dne svátku Pesach. Od tohoto dne se začalo počítat 49 dnů a následující 50. den, jímž období končí, začíná svátek Šavu’ot. Počítání jednotlivých dní o. (sfirat omer) se koná každý den po večerní bohoslužbě v synagoze. Podle kabaly je doba počítání o. spojována s přípravou na přijetí Tóry, k němuž došlo o svátku Šavu’ot. Od doby porážky povstání Bar Kochby (135 n.l.) má toto období charakter smutku. Výjimkou je pouze 33. den počítání o. (hebr. lag be-omer), kdy podle tradice přestali umírat na mor žáci rabiho Akivy a na nebesa byl vzat rabi Šim’on bar Jochaj, domnělý autor knihy Zohar. V tomto dni je smuteční ráz o. přerušen, v některých obcích i ukončen.

Bedřich Nosek