svátky životního cyklu (JKI-J)

svátky životního cyklu Tradice spojené s přechodovými událostmi v životě člověka. Patří mezi ně obřízka, pidjon ha-ben (vykoupení prvorozeného syna), bar micva, svatba a pohřeb. Obřízka (hebr. brit mila – smlouva obřezání) je jedním ze zákl. předpisů judaismu (Gn 17, 9-14). Pidjon ha-ben je obřad předepsaný Tórou (Nu 18,15-16) a slouží k vykoupení prvorozeného syna, protože prvorození a první plody byli zasvěceni Bohu. Bar micva (hebr. syn přikázání) je obřad, který označuje žid. chlapce, jenž dosáhl věku 13 let, je poprvé vyvolán ke čtení Tóry (alija) a může být počítán do minjanu. Jeho novější obdobou je obřad bat micva určený pro dívky ve věku 12 let. Svatební obřad se hebr. nazývá kidušin. Podle Tóry a Talmudu je manželství jediným správným stavem pro muže a ženu. Obřadem uzavírajícím život. cyklus je pohřeb sestávající z přípravy zesnulého a jeho uložení na hřbitově.

Bedřich Nosek