ahl al-bajt (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ahl al-bajt (arab. lidé domu) Označení potomků proroka Muhammada v linii jeho dcery Fátimy a zetě Alího. Alí a Fátima měli tři syny: Hasana, Husajna a Muhsina, jenž zemřel v útlém věku. V Hasanově linii se rozvinul rod šerífů (Hášimovci, Mekka, sajjid). Od šerífské rodové příslušnosti dnes odvíjejí svou legitimitu vládnoucí královské režimy v Jordánsku a Maroku. Šerífové byli stoupenci sunny a neaspirovali na přiznání zvláštního duch. postavení v rámci diskuse o náb. a polit. legitimitě (ší‘a). Ší‘ité však věří, že Alí byl pověřen zprostředkovatelskou rolí mezi Bohem a člověkem a jediným legitimním chalífou a tato schopnost z něj přešla na jeho druhorozeného syna Husajna a jeho potomky (isná ašaríja, imám). Pro ší‘ity má tudíž pojem a.a-b. zvl. význam, jímž se eufemisticky označuje tucet právoplatných imámů a jejich rodiny. Někteří autoři poukazují na podobnost s pojmem vispuhr (syn domu), jenž se objevuje v manicheistické literatuře, nebo vládce domu – titul Máního samého.

Miloš Mendel