patriarcha (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

patriarcha (řec. patriarchés – praotec) 1. Označení pro rodové stařešiny, též představitel sinedrionu (sanhedrin). 2. V pravosl. církvích titul představitele autokefální církve. P. volí sněm biskupů, od kterých se liší pouze mírou cti a nikoliv mírou kanonických pravomocí. K hl. patriarchovým povinnostem patří dozor nad zachováváním kánonů a círk. zákonů, svolávání a řízení círk. sněmů (synod), řešení problémů v eparchiích a udělování stavropigií. 3. Nejvyšší představitel církví sjednocených s římkat. církví, který je proto podřízen papeži (uniatství). 4. Titul římkat. arcibiskupů – benátského (od 1451), lisabonského (od 1716). Titul p. náleží i řím. papeži. 5. Titul představitele Církve československé husitské.

Viz též: patriarchové (JKI-J)

Pavel Boček