rozvrat (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

rozvrat (též zmatek, arab. fitna) Nezdravý stav obce věřících, který může nastat působením negativních, v práv. vědě taxativně vymezených jevů. Obec (umma) jako nejvyšší soc. hodnota, vzešlá z uplatňování božího zjevení, musí být předmětem kolektivní ochrany, nad níž bdí zejm. chalífa a duchovenstvo. Oni ručí za jednotu a správné vedení ummy. R. je stav, o nějž mohou vědomě usilovat nepřátelé islámu (dár al-islám), ale i jednotliví muslimové, kteří sejdou z přímé stezky (hereze, odpadlictví). Podle řady práv. interpretací je r. potenciálně skryt např. v ženě, jež proto musí být pod stálým společ. dohledem. Fitna je dnes oblíbenou součástí argumentace fundamentalismu. Z jejího zasévání jsou obviňovány sekulární režimy a ti, kdo prosazují novoty, resp. islámu cizí hodnoty.

Miloš Mendel