svátky ročního cyklu (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

svátky ročního cyklu Svaté dny žid. kalendáře. Hebr. se s.r.c. nazývají chagim nebo jamim tovim, přičemž termín jamim tovim se používá pro svátky vyhlášené v Tóře a termín chagim pro pobibl. svátky. Mezi svátky přikázané Pentateuchem patří šabat, tři poutní svátky (Pesach, Šavu’ot, Sukot) a Šmini aceret, které jednak oslavují sváteční příležitosti v zemědělském cyklu spojené s přinášením obětí do jeruzalémského chrámu a jednak připomínají hist. události, dále vysoké svátky (Roš ha-šana, Jom kipur), které jsou vyvrcholením období pokání. Pro bibl. svátky včetně šabatu platí zákaz tvůrčí práce. Pobibl. svátky jsou Chanuka, Purim, Tu bi-švat (15. švat, Nový rok stromů) a Lag ba-omer (33. den počítání omeru) a dva moderní sváteční dny Jom ha-acma’ut (Den nezávislosti ) a Jom Jerušalajim (Den Jeruzaléma).

Viz též: rok církevní (JKI-K), svátky (JKI-K), svátky (JKI-I)

Bedřich Nosek