Abd al-Kádir (JKI-I)

Abd al-Kádir (al-Džazá‘irí – Alžírský, 1808-1883) Šajch řádu kádiríja, álim, mudžáhid, vůdce alž. muslimů proti franc. okupaci 1832-1847, zvaný emír, jemuž příslušníci odbojných kmenů složili přísahu věrnosti (baj‘a). Byl také polit. vůdce dočasného státního útvaru v alž. vnitrozemí, když jeho stoupenci uskutečnili hidžru z území ovládaných nevěřícími a vybudovali islám. stát (chalífát) v souladu s tradicí Muhammadovy obce věřících. Po dvou letech bojů A. uzavřel 1834 s Francií příměří a budoval strukturu svého státu. Vybíral povinnou část almužny (zakát) a desátek (ušr), zavedl práv. systém v souladu s normami šarí‘y podle málikovského mazhabu, náb. i polit. kroky konzultoval s představiteli duchovenstva, od nichž žádal fatwy (fatwá, fetwa). Jeho postup proti autonomním praktikám lidového islámu vyvolal nespokojenost. Když 1839 franc. jednotky zahájily dobývání alž. Atlasu, zaslal králi Ludvíku Filipovi protest proti znesvěcování území dár al-islám. Po letech džihádu a decimace venkova franc. výpravami se A. vzdal. Zbytek života strávil v Damašku, kde je pochován vedle Ibn Arabího, svého duch. učitele a mystického vzoru.

Miloš Mendel