Fleckeles, El’azar ben David (JKI-J)

Fleckeles, El’azar ben David (1754-1826) Rabín a rabínský autor. 1779 se stal rabínem v Kojetíně a Tovačově na Moravě, ale již 1783 odešel do Prahy, kde působil jako člen rabínského soudního dvora (bejt din) Ezechi’ela Landaua a představený ješivy. Patřil k zásadním odpůrcům sabatiánců a frankistů (Šabtaj Cvi, Ja’akov Frank). Proslavil se především kázáními na halachická i agadická témata vydanými tiskem ve čtyřdílné sbírce Olat chodeš (Oběť a novoluní, 1785-1800). Vystupoval v nich proti žid. osvícenství (haskale) a proti sabatianismu a frankismu. Odsoudil též překlad bible do němčiny a stavěl se proti sekulárním studiím. Další spisy: Tešuva me-ahava (Odpověď z lásky, 1809-1821); Melechet ha-kodeš (Dílo pro svatyni, 1812).

Bedřich Nosek