megila (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

megila (hebr. svitek) Obecný termín pro kterýkoli z Pěti svátečních svitků (Chameš megilot), tj. knih řazených v bibli ke Spisům (Ktuvim) a čtených v synagoze o některých svátcích. Text Písně písní (Šir ha-širim) se čte o Pesachu, kniha Rút (Rut) na Šavu’ot, Pláč Jeremjášův (Ejcha) v předvečer Tiš`'a be-av, spis Kazatel (Kohelet) na Sukot a kniha Ester (Ester) o svátku Purim. V konkrétním smyslu výraz M. označuje knihu Ester, která jediná se musí číst z pergamenového svitku, s přednesovými náležitostmi a úvodním požehnáním.

Dalibor Papoušek