staroobřadníci (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

staroobřadníci (též starověrci) V pravoslaví stoupenci důsledného dodržování starobylé tradice v círk. obřadech a zvyklostech, kteří ve 2. pol. 17. stol. nepřijali reformy zavedené patriarchou Nikonem (rozkol) a trvali na dogmatických i liturg. odlišnostech mezi ruskou pravosl. a řec. ortodoxní církví. Největší autoritou mezi s. se stal protopop Avvakum, autor cenného životopisu a dopisů. Hnutí se postupně drobilo na četné skupiny a směry (popovci, belopopovci, bezpopovci). Ve staroobřadnickém prostředí se dodnes dochovaly vzácné rukopisy a další památky starorus. pravosl. tradice.

Pavel Boček