Antikrist (JKI-I)

(přesměrováno z Dadždžál (JKI-I))

Antikrist (arab. Dadždžál – prolhaný, matoucí) V tradicích též nazývaný al-masíh ad-dadždžál – lživý Mesiáš. Podle koránu se objeví přede dnem zmrtvýchvstání (jaum al-kijáma). Důvod použití termínu masíh, vyhrazeného arab. křesťany pro Ježíše (na rozdíl od islám. jména Ísá nebo sajjiduná Ísá), je nejasný. Podle jedněch jde o záměnu s pojmem masích – netvor; jiní ulamá tvrdí, že tento název dali A. Židé, protože ho ztotožňují se svým pravým mesiášem. Nejzávaznější islám. výklad této látky praví podle Muhammada, že A. se zjeví ve vých. syrské poušti, bude mít dlouhé vlasy a bude na jedno oko slepý. Na jeho předloktí budou znát tři písmena k-f-r, znamenající výraz káfir (nevěřící). A. bude činit mnohé zázraky a nečisté skutky, bude odvádět lidstvo od přímé stezky. V pravou chvíli však sestoupí z nebes Ježíš a A. probodne kopím. Pestřejší příběhy o působení A. a jeho potření prorokem Ježíšem nabízí lidový islám a některá nekonformní hnutí (ahmadíja).

Viz též: Antikrist (JKI-K)

Miloš Mendel