Hizb at-tahrír al-islámí (JKI-I)

Hizb at-tahrír al-islámí (arab. Strana islám. osvobození) Radikální polit. islám. hnutí palestinských intelektuálů. 1953 ji v Jeruzalémě založil šajch Takí ad-Dín an-Nabhání (1909-1977), soudce a álim, absolvent al-Azharu. H. se oddělila od palestinské větve Asociace muslim. bratří a razí ideologii vycházející výlučně z textů koránusunny. Působí zejm. v Jordánsku a na Západním břehu, kde se podílela na polit. životě až do 60. let, kdy po opakovaných represích musela odejít do ilegality. Strana nikdy nespolupracovala s islám. hnutím palestinského odporu (Hamás), odmítala násilné formy boje a zachovala si intelektuální ráz se snahou o islám. obnovu (džihád). Umírněnost i teoretic. náročnost ideologie H. způsobily, že hnutí nikdy nemělo širší odezvu a zůstalo uzavřeným spolkem radikálně smýšlejících vzdělanců. Nabhání dělí svět na dár al-islám a dár al-kufr (příbytek nevíry, kufr), první však je prozatím v rukou nevěřících (arab. kuffár) a odpadlíků (odpadlictví, murtaddún) – stávajících režimů muslim. světa. Ideální stav se vrátí jen s nástupem pravého chalífy, který zavede boží právo a obnoví islám. řád (an-nizám al-islámí). Ústřední úlohu při fungování „autentického chalífátu“, bude mít její hl. orgán, „konzultační rada“ (šúrá).

Attila Kovács