Mizrachi (JKI-J)

Mizrachi (akronym z hebr. merkaz ruchani – duch. centrum) Světová žid. náb. federace, součást organizační struktury sionismu. Na rozdíl od většiny dati či ortodoxních Židů se hnutí M. od počátku podílelo na jeho činnosti. Základ položili 1902 členové hnutí Chibat Cijon z carského Ruska, kteří tvořili jádro první alije (1882-1903). Vůdcem M. byl rabín Jicchak Ja’akov Reines (1839-1915), teoret. základem se stalo učení Samuela Mohilewera (1824-1898), jenž působil v Bialystoku. Teprve 1918 hnutí M. založilo kancelář v Palestině a působilo tam jako nezávislá náb. frakce sionistů. 1956 se spojilo s dělnickou náb. organizací Ha-po’el ha-mizrachi a společně vytvořily Mafdal. Ideologie M. se zakládá na tezi, že polit. činností je možné a nutné urychlit vykoupení Izraele. Předpokladem je návrat do Erec Jisra’el, neboť pasivní čekání v diaspoře na příchod mesiáše nestačí vzhledem k hrozbě permanentního antisemitismu. Všechny náb. síly židovstva je třeba sjednotit pod Siónem, aby se sionismus zbavil své sekulární podstaty.

Miloš Mendel