evangelisté (JKI-K)

evangelisté 1. Autoři kanonických (kánon) evangelií. Podle tradice doložené od začátku 2. stol. se jmenovali Matouš, Marek, LukášJan. Pův. byla evangelia zveřejněna anonymně, aby bylo zřejmé, že jejich vlastním autorem je Ježíš. Teprve když se v liturg. čtení církve prosadila čtyři evangelia, která bylo potřeba vzájemně odlišit, objevují se jména jejich autorů či vlastně sběratelů a redaktorů starších tradic. Je možné, že jde o skutečná jména e., ale jejich ztotožnění s osobami, o nichž se mluví v Novém zákoně (Matouš – celník a Ježíšův žák, Marek – Barnabášův bratranec, Lukáš – lékař a průvodce apoštola Pavla, Jan – apoštol, bratr Jakuba) nelze ověřit. Tvůrcem evangelia jako lit. žánru byl zřejmě Marek. E. bývají výtvarně znázorňováni symboly, které navazují na obsah jejich spisů. Většinou: Matouš – člověk, Marek – lev, Lukáš – býk, Jan – orel. 2. Na některých místech Nového zákona označení kazatelů evangelia.

Pavel Pokorný