idolatrie (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

idolatrie Korán používá pro i. pojem širk (polyteismus); uctívač idolů (mušrik) je člověk, který si v dár al-islám může teoreticky vybrat ze dvou možností: přijetí jedinosti boží, nebo smrt. Později se ve stejném významu používá výraz wasaníja a wasan – idol, modla; wasaní lze přeložit jako pohan. Z veršů koránu, které se vztahují k i., vyplývá Muhammadův mimořádně nepříznivý vztah k uctívačům idolů. Jeho slabá pozice v Mekce před odchodem (hidžra) do Medíny ho ale nutila k obezřetnosti vůči rivalům z kmene Kurajš, vyznavačům tří ženských božstev (satanské verše). Ani verše proti i. z medínského období nejsou tak silné jako ty, které napsal po dobytí Mekky 630 a zničení kurajšovských idolů. Síla islám. monoteismu v rané epoše způsobila, že potírání i. bylo klíčovým předsevzetím všech militantních reformistických hnutí, která se vracela k „autentické zvěsti“ (Almohádé, Almorávidé, karmaté, Tálibán, wahhábíja).

Viz též: idolatrie (JKI-J), idolatrie (JKI-K)

Miloš Mendel