řády a kongregace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (JKI-K)

řády a kongregace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Vývoj sledoval rozvoj a úpadek ř. a k. v Evropě, odehrával se však v podmínkách nár. dějin (husitství, protireformace, josefinismus, tzv. reálný socialismus). V 10. stol. založili své kláštery benediktini a benediktinky, ve 12. stol. premonstráti, cisterciáci, johanité, křižovníci (event. premonstrátky a johanitky), ve 13. stol. němečtí rytíři, dominikáni, minorité, templáři, křižovníci s červeným srdcem (cyriaci), augustiniáni-poustevníci, řád sv. Ducha (event. augustiniánky, cisterciačky, strážkyně božího hrobu, klarisky, dominikánky, magdalenitky), ve 14. stol. augustiniáni-kanovníci, kartuziáni, karmelitáni obutí, servité, celestini, pavlíni, v 15. stol. františkáni, v 16. stol. jezuité, v 17. stol. kapucíni, milosrdní bratři, augustiniáni bosí, karmelitáni bosí, barnabité, hyberni, piaristé, theatini zv. kajetáni (event. voršilky a karmelitky bosé), v 18. stol. bartolomité, oratoriáni, trinitáři, ivanité poustevníci, společnost Srdce Ježíšova (event. alžbětinky, celestinky, anglické panny), v 19. stol. redemptoristé, petrini, salvatoriáni, školští bratří (event. boromejky a řada větví milosrdných sester, petrinky, salesiánky aj.), ve 20. stol. misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, obláti Panny Marie, eucharistiáni, salesiáni, kalasantini, verbisté, těšitelé kongregace sv. Michala, event. opět různé kongregace sester věnujících se zdravotní a školské službě, např. sestry Matky Terezy (Misionářky lásky).

Pavel Spunar